Voorwaarden en privacy

Introductie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die toegang heeft tot Apprentus.nl.
Apprentus.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de site te plaatsen.

1. Doel van de site
Het doel van de Apprentus.nl website is om docenten en studenten met elkaar in contact te brengen.
Er kunnen profielen worden gemaakt voor docenten en leerlingen en er kunnen klassen worden gepubliceerd en verspreid.

2. Registratie, toegang en afmelding
Registratie voor de diensten verloopt via de www.apprentus.nl internet website.
Gegevens en informatie die je verstrekt, moeten correct zijn, waarheidsgetrouw en kunnen de geadresseerde op geen enkele manier leiden tot fouten.
Je moet een volwassene zijn om een klas te publiceren. Er is geen minimumleeftijd voor toegang tot de lessen die op de site zijn gepubliceerd. Apprentus behoudt zich het recht voor om een registratie te weigeren als niet aan deze algemene voorwaarden is voldaan.
Na registratie heeft de gebruiker toegang tot zijn account met het e-mailadres dat hij heeft opgegeven en zijn wachtwoord. De gebruiker die zijn wachtwoord kwijt is, heeft de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord aan te vragen via de website van Apprentus.
De gebruiker en Apprentus kunnen hun contract op elk moment beëindigen en / of de gebruikersregistratie beëindigen, zonder dat aan beide kanten te moeten rechtvaardigen.
Elke annulering zal via het contact formulier op de website of per e-mail lopen.
Apprentus behoudt zich het recht voor om de registratie van een gebruiker die een van deze voorwaarden heeft geschonden te beëindigen.

3. Status van Leerling en Docent
Leerlingen gaan rechtstreeks een zakelijke relatie aan met Apprentus. Wanneer een leerling een leraar kiest van de Apprentus-website, neemt de leerling Apprentus in dienst om je diensten te verlenen via ons netwerk van onafhankelijke leraren. Je erkent dat leraren onafhankelijke contractanten zijn die een apart en afzonderlijk bedrijf van Apprentus exploiteren. Als zodanig hebben wij geen controle over de manier of methode van dienstverlening aan jou, oefenen wij geen controle uit over de werkrelatie en garanderen wij de service van geen enkele leraar.

De lerarenrelatie met Apprentus is die van een onafhankelijke contractant en niets in deze gebruiksvoorwaarden of enige overeenkomst is bedoeld om een ​​partnerschap, bureau, dienstverband of soortgelijke relatie tussen leraren en Apprentus te creëren. Leraren zijn als enige verantwoordelijk voor alle belastingaangiften en betalingen die moeten worden ingediend bij of gedaan aan een nationale of lokale belastingdienst met betrekking tot vergoeding die zij van hun leerlingen ontvangen.
Geen enkel deel van je vergoeding zal door ons worden ingehouden voor de betaling van enige sociale zekerheid of enige andere personeelsbelasting.
Leraren zijn niet gemachtigd om namens Apprentus enige vertegenwoordiging, contract of verbintenis aan te gaan, tenzij dit specifiek door ons schriftelijk is gevraagd of geautoriseerd.  

4. Werking van de website en verbindingen tussen Docenten en Leerlingen
De inhoud van elke les kan regelmatig worden bewerkt en bijgewerkt om de beschikbaarheid van de leraar te bevestigen - of om door Apprentus te worden verwijderd.
Vóór de betaling voor de les, vindt het contact tussen studenten en docenten alleen plaats via het berichten- of boekingssysteem van Apprentus.
Om de relatie tussen gebruikers te vergemakkelijken, behoudt Apprentus zich het recht voor om interne berichten te verifiëren, filteren, wijzigen, onderhouden en / of te verwijderen alvorens ze naar de geadresseerden te sturen.
Om leerlingen te helpen de beste leraren voor hun behoeften te vinden, kan Apprentus maximaal vijf geïnteresseerde leraren vragen om contact op te nemen met de leerling als ze in staat zijn om te helpen. Geen enkele persoonlijke informatie van leerlingen, inclusief e-mailadres, wordt gedeeld.

Contacten met als doel illegale diensten en / of concurrerende producten aan te bieden of te vragen, ongevraagde commerciële e-mails ... zijn niet toegestaan.
Apprentus behoudt zich het recht voor om rechtstreeks contact op te nemen met docenten en leerlingen om de commerciële relatie te vergemakkelijken indien nodig.
Als adverteerder kan Apprentus niet instaan ​​voor de juistheid van de informatie in de lesbeschrijvingen en de profielen van de leraren.
Apprentus kan de betalingen die buiten de website van Apprentus plaatsvinden voor de privélessen niet garanderen.

5. Publicatie van de lessen
Na aanmelding heeft de gebruiker toegang tot zijn account. Hij kan op elk moment zijn profiel wijzigen en zijn lessen beheren.
De publicatie van de lessen is gratis.
Lessen mogen geen valse informatie bevatten, illegaal zijn of studenten waarschijnlijk misleiden tot fouten. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, behoudt Apprentus zich het recht voor om naar eigen goeddunken een les of profiel te wijzigen, zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld en zonder daarvoor een rechtvaardiging te moeten geven.
Klassen die niet voldoen aan het doel van de site, de gebruiksvoorwaarden of een onjuist e-mailadres hebben, worden verwijderd.
Lessen kunnen in hun beschrijving geen elementen bevatten om de contactgegevens van de auteur te vinden zonder Apprentus.nl te gebruiken.
Apprentus behoudt zich het recht voor om de betreffende gepubliceerde lessen te wijzigen, verwijderen of dat aan de auteur te vragen.
De leraar kan in geen geval een vergoeding verwachten. Hij zal zijn gepubliceerde lessen moeten wijzigen om hun publicatie toe te staan.

6. Les prijzen, facturering and betalingen
Je begrijpt en stemt ermee in zich eraan te houden Apprentus leraren en leerlingen betalingsbeleid.
Je stemt ermee in dat je bereid bent alle kosten in verband met de diensten van Apprentus te betalen. Deze kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) het uurtarief van een leraar zoals vermeld; (b) annuleringskosten zoals beschreven in het annuleringsbeleid van een leraar bij het bestellen van de les; en (c) de commissieovereenkomst tussen de student en Apprentus.
De exacte prijs van een les wordt altijd op de site weergegeven www.apprentus.nl op de pagina van de les- en boekingsinterface. Betaling van een geboekte les kan online worden gedaan met bankpassen, creditcards, PayPal of bankoverschrijving.

7. Garantiebeperking
De telecommunicatiekosten voor de website www.apprentus.nl zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Apprentus kan niet garanderen dat de werking van haar services continu, snel, volledig veilig of zonder kleine bugs is.
Apprentus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van informatie, onderbreking of storing van haar diensten. Apprentus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor valse verklaringen en vooroordelen die hieruit voortvloeien.
Alle andere garanties, expliciet of impliciet, zijn uitgesloten.

8. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Engels recht van toepassing. In geval van een geschil zal een minnelijke oplossing worden gezocht voordat gerechtelijke stappen worden ondernomen. Bij gebreke van schikking zullen deze voorwaarden worden gebruikt als de wettelijke basis en zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Londen bevoegd zijn.

9. Onbeperkte e-mailondersteuning
Apprentus heeft een toegewijde klantenondersteuning beschikbaar om je te helpen en eventuele vragen te beantwoorden. We willen graag van je horen, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@apprentus.nl. 

10. Privacybeleid
Lees ook het privacybeleid van Apprentus hier.

11. Juridische delen & Contact Informatie
Apprentus Ltd
Registered Office: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, England
Company Number: 08897308
Contact: +44 20 38932893 or contact@apprentus.nl